Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj
Kategorie

Aby wziąć udział w konkursie, należy dodać opinię o produkcie i wziąć udział w losowaniu niezwykle atrakcyjnej nagrody. Konkurs dedykowany jest tylko pracownikom firmy Alsen w cyklu dwutygodniowym. Im więcej opinii tym większa szansa na wygraną!


1. Należy dodać opinię pod produktem na karcie produktowej.
2. Opinia musi zawierać co najmniej 100 znaków ze spacjami.
3. Podpisać się fikcyjnym nick’iem.
4. Podać mail pracowniczy, np. example@alsen.pl
5. Jeden użytkownik przy jednym produkcie może zostawić maksymalnie jedną opinię.
6. Nie ma żadnego limitu dodawania opinii przy różnych produktach.
7. Co dwa tygodnie wśród osób, które pozostawiły opinię, zostanie rozlosowana nagroda.
8. Enjoy the game!

REGULAMIN


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na stronie Zadowolenie.pl, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy na zasadzie wylosowania dodanej opinii w odpowiednim przedziale czasowym.


§ 2

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest Dział E-commerce firmy Alsen Marketing Sp. z o.o., z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej 146, zwany dalej: „Organizatorem Konkursu”.

2. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą:  „OPINIOMETR”

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej sklepu Zadowolenie.pl

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.04.2016 r. Ogłoszenie wyników nastąpi co dwa tygodnie.


§ 3

UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie (osoby fizyczne), które są pracownikami firmy Alsen o dowolnym charakterze umowy o pracę/kontraktu.


§ 4

PRZEDMIOT I WARUNKI KONKURSU

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzcy Konkursu, Organizator Konkursu powoła osoby, które będą nad powyższym czuwały, zwane dalej: „Osobami Odpowiedzialnymi”.

2. Konkurs składać się będzie z jednego zadania konkursowego – dodania opinii o produktach wchodzących w skład oferty sklepu Zadowolenie.pl

3. Zadanie będzie polegało na opublikowaniu dowolnej liczby opinii o produktach.

4. Nagrodę zdobędzie osoba, której opinia zostanie wylosowana.

5. Organizator Konkursu powiadomi zwycięzcę Konkursu o wygranej na drodze kontaktu bezpośredniego lub mailowego.

6. Zwycięzca, w celu odebrania nagrody, poproszony zostanie o skontaktowanie się z Osobami Odpowiedzialnymi za pomocą wiadomości mailowej lub kontaktu bezpośredniego i okazania dowodu tożsamości oraz książeczki sanepidowskiej.

7. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu, który znajduje się na podstronie sklepu Zadowolenie.pl

8. Konkurs jest moderowany, tj. Organizator Konkursu czuwa nad właściwym przebiegiem Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mające na celu zdobycie nagrody Konkursu, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć zgłoszenie tego Uczestnika z Konkursu.


§ 5

NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest niezwykle atrakcyjna Maszynka do strzyżenia włosów męska SENCOR SHP 211SL ufundowana przez anonimowego sponsora.

2. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcą za pomocą kontaktu bezpośredniego lub przesyłki pocztowej, po uprzednim podaniu danych określonych w § 4, pkt. 6

3. Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.

4. Zwycięzca Konkursu nie może domagać się zamiany nagrody na jej równowartość.


§ 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi Konkursu przez jego Uczestników oraz wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, wynikających z przepisów prawa.

3. Organizator oświadcza, iż wszelkie dane uzyskane w związku z Konkursem nie będą wykorzystywane przez niego do innych celów niż związane z niniejszym Konkursem, a dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu publikacji wyników Konkursu oraz przekazania zwycięzcy Konkursu nagrody.

4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwycięzcy otrzymanie nagrody.


§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na podstronie sklepu internetowego Zadowolenie.pl

2. Przystąpienie do Konkursu poprzez przesłanie opinii za pomocą formularza opinii znajdującego się na każdej karcie produktowej oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika Konkursu na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.
Pytania/ wątpliwości/ zastrzeżenia -->Respo