Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj
Kategorie

Polityka prywatności konta firmowego na portalu Pinterest

Administratorem danych osobowych użytkowników konta firmowego pod nazwą Zadowolenie na portalu Pinterest („Konto”) jest Alsen Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-500), ul. Katowicka 146 („Administrator”). Dane osobowe użytkownika Administrator uzyskuje od firmy Pinterest, z publicznego profilu użytkownika  oraz z wpisów na Koncie, z chwilą, gdy dany użytkownik podjął jakąś aktywność na Koncie (obserwowanie, polubienie, publikacja komentarza, wysłanie wiadomości, itp). Odrębnym administratorem danych osobowych użytkowników, który w głównej mierze kontroluje przetwarzanie danych na portalu Pinterest, jest firma Pinterest. Więcej informacji o przetwarzaniu danych użytkownika przez Pinterest znajduje się w Polityce prywatności Pinterest (https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy).

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.


Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Konta, w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia Konta, na warunkach oraz zasadach określonych przez firmę Pinterest, informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu różnych wydarzeń, które Administrator organizuje oraz marek, produktów i usług oferowanych przez Administratora, jak również budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem. Administrator posiada informacje o:

  • obserwowaniu Konta;
  • aktywności na Koncie;
  • treści komentarzy zamieszczanych przez użytkowników;
  • danych osobowych użytkowników, którzy podjęli jakąś aktywność na Koncie, znajdujących się na ich własnych profilach na portalu Pinterest.

Ponadto, Administrator przetwarza informacje dotyczące użytkowników Konta kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Pinterest, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Pinterest, treść korespondencji, w celu udzielenia odpowiedzi użytkownikowi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W celach analitycznych, służących w szczególności poprawie jakości usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Administrator przetwarza dane statystyczne dotyczące korzystania z Konta i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez Pinterest.

Dane osobowe użytkowników Konta mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu realizacji obowiązków przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Administratora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Konta wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

W zakresie Konta, w związku ze specyfiką portalu Pinterest, informacje o osobach obserwujących Konto lub tablice na Koncie, o polubieniach, a także treści komentarzy i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Użytkownik może zadecydować o zakresie udostępnianych danych w ustawieniach swojego profilu na Pinterest.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być: właściciel portalu Pinterest, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzenia Konta, dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje użytkownikowi Konta prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją użytkownika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.


Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) użytkownik może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@alsen.pl.