Dodatkowa ochrona

Obejmuje awarie sprzętu, po upływie gwarancji producenta i odpowiedzialności sprzedawcy, przez okres roku i dwóch lat.

Zalety ubezpieczenia

Oszczędność  pieniędzy - bezpłatne naprawy lub wymiana sprzętu na nowy w razie awarii sprzętu.

Oszczędność czasu - wygodne zgłoszenie szkody - telefonicznie lub poprzez stronę internetową.


Pełna ochrona

Chroni sprzęt zarówno w zakresie awarii jak i następstw nieszczęśliwego wypadku i uszkodzenia na skutek przepięcia prądu.

Dodatkowo w przypadku rozmrożenia żywności na skutek awarii lub przypadkowego uszkodzenia sprzętu chłodniczego gwarantuje zwrot kosztu zakupu żywności do 300 zł.

Umowę można zawrzeć tylko w dniu zakupu.

Zalety ubezpieczenia 

Oszczędność  pieniędzy - bezpłatne naprawy lub wymiana sprzętu na nowy w razie awarii sprzętu lub przypadkowego uszkodzenia.

Oszczędność czasu - wygodne zgłoszenie szkody - telefonicznie lub poprzez stronę internetową.

Usługa door to doornie martwisz się transportem! Usługa ta dotyczy tylko transportu sprzętu o wadze powyżej 10 kg.


 

 

Szczegółowe informacje na temat umowy zawarte są w warunkach ubezpieczenia

Produkt ubezpieczeniowy nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577-581 k.c., ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

 

Dodatkowa ochrona - FAQ

 • 1. Kto jest ubezpieczycielem?

  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. 

 • 2. Kto jest dystrybutorem ubezpieczenia?

  Przedsiębiorca pośredniczący w zawieraniu umowy tj. Alsen Marketing sp. z o.o. ul. Katowicka 146, 41-500 Chorzów.

 • 3. Jaki charakter ma umowa ubezpieczenia?

  Jest to ubezpieczenie majątkowe tzn. takie, w którym przedmiotem chronionym jest majątek ubezpieczonego. 

 • 4. Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie. Z pełną informacją o Administratorze Danych Osobowych może zapoznać się Pani/Pan w Warunkach Ubezpieczenia.

 • 5. Jakie są warunki ubezpieczenia?

  Okres i zakres ubezpieczenia zależy od rodzaju przedmiotu i wybranego wariantu ubezpieczenia. Szczegółowe informacje znajdziesz w Warunkach Ubezpieczenia 

 • 6. Czy istnieje prawo do odstąpienia od umowy?

  TAK. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przysługuje prawo odstąpienia od niej - bez konieczności zwrotu zakupionego sprzętu - w ciągu 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Sposób złożenia odstąpienia został wskazany na dokumencie ubezpieczenia (polisie). 

 • 7. Czy istnieje prawo do złożenia skargi/reklamacji?

  TAK. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, a także osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, przysługuje prawo wniesienia reklamacji (skargi) dotyczącej usług świadczonych przez ERGO Hestię. Z dostępnymi sposobami wniesienia reklamacji oraz procedurą ich rozpatrywania może zapoznać się w Warunkach Ubezpieczenia.